Microhabitat

Een microhabitat is een klein element in de habitat van een soort dat dient als directe leefomgeving.

Voorbeelden: een rottingsholte in een boom; de ruimte onder een steen.