Microklimaat

Het microklimaat is het klimaat vlak boven het aardoppervlak dat door de lokale omstandigheden een geheel eigen karakter heeft, bijvoorbeeld het microklimaat van noord- en zuidhellingen of het microklimaat tussen graspollen.