Microlestes maurus

De kever Microlestes maurus is een zeldzame loopkever.

Het is een polymorfe soort met een gemiddelde lengte van 2,6 mm.

Het is een droogte- en warmteminnende soort van open terreinen met een vrij droge, zandige of grindachtige bodem, vaak met enige beschaduwing. De soort werd reeds gevonden op mijnterrils, schraal begroeide akkers en zeer stenige terreinen.