Middelste Bonte Specht

Dendrocoptes medius

De Middelste Bonte Specht Dendrocoptes medius is bij ons een onregelmatige broedvogel.

Hij meet tot 21,5 cm.

Hij heeft oude, holle bomen nodig. Hij vermijdt naaldbossen en komt voor in loofbossen, parken en grote, oude tuinen. Hij houdt vooral van oudere, structuurrijke loofbossen. Ook de aanwezigheid van veel dood, staand hout is van belang.

Zijn voedsel bestaat uit insecten, die hij vindt tussen ruwe schors en in het hout, en noten. Hij verkiest bomen waarop veel korstmossen voorkomen.

Van april tot juni legt het vrouwtje 5 of 6 eitjes. Beide ouders broeden en voederen de jongen.