Middelste Waterranonkel

Ranunculus aquatilis

De Middelste Waterranonkel Ranunculus aquatilis groeit in stilstaand of traag stromend, meestal zoet, zelfs soms tamelijk vervuild water, tot 2 m diep. Meestal vinden we deze soort in kalkarme wateren in binnenduinen. Het is een achteruitgaande soort die van mei tot augustus bloeit met wit-gele bloemen. De bloemen steken juist boven het wateroppervlak uit.

De plant vertoont heterofyllie: de ondergedoken bladeren hebben draadvormige slippen, zodat er een groot oppervlak voor gaswisseling en opname van voedingsstoffen ontstaat.  

De drijvende of iets boven het water uitstekende bladeren zijn vlak en gelobd met 3 tot 5 lobben.

De bolvormige vruchtjes hangen omlaag in het water.

De bloemsteel is duidelijk langer dan de steel van de drijfbladeren.