Middelste Wesp

Dolichovespula media

De Middelste Wesp Dolichovespula media is een zeer variabel gekleurde wesp. De soort behoort tot de plooivleugelwespen. Het voorhoofd is vaak geel zonder zwarte tekening. De koningin heeft een rode tekening op het borststuk en wordt soms aanzien als een Hoornaar Vespa crabro. Kenmerkend is de gele tekening in de vorm van het cijfer 7 op de zijkant van het borststuk. De werkster is soms bijna volledig zwart, met slechts een dun geel lijntje op de achterrand van de tergieten.

Deze soort meet 13 tot 22 mm en komt tamelijk algemeen voor op struiken- en bomenrijke plaatsen, meestal in de buurt van water. Het vrouwtje kan vanaf half april tot half september worden gezien. Overwinterde koninginnen kunnen ook eerder worden waargenomen. Het mannetje vliegt vanaf eind juli tot half september.

Het nest wordt bij voorkeur in struiken, op een hoogte van 1 tot 2 m gebouwd, of aan de buitenkant van gebouwen. Het nest is tamelijk spits aan de onderkant, met een lange tubevormige ingang die schuin naar onderen is gericht. Gewoonlijk worden takjes of twijgen in het nest verwerkt.  

De wespenstaat, die 50 tot 150 werksters kan omvatten, begint bij deze soort reeds in augustus uit elkaar te vallen. De larven worden gevoed met insecten.

De koningin overwintert onder meer in rottend hout.

In de onmiddellijke omgeving van het nest zal deze wesp het nest verdedigen, maar anders valt ze de mens niet lastig. Omdat het nest gemakkelijk wordt ontdekt, is deze soort vaak het slachtoffer van een onnodige bestrijding.