Mierenpissebed

Platyarthrus hoffmanseggii

De Mierenpissebed Platyarthrus hoffmanseggii is een witte, kleine pissebed die blind is en ongeveer 4 mm groot wordt.

Deze soort leeft in de nesten van verschillende miersoorten zoals de Wegmier Lasius niger, de Gele Weidemier Lasius flavus en Gewone Steekmier Myrmica rubra.

De pissebed voedt zich in het mierennest met afvalresten en is soms ook buiten het nest aan te treffen, waar hij zich ook voedt met organisch afval.

Deze soort blijkt een voorkeur te hebben voor vochthoudende, kleiige en lemige bodems.