Mijtertje

Walckenaeria mitrata

Het Mijtertje Walckenaeria mitrata is een spin van droge bossen en bosranden met een vrij gesloten ondergroei. 

De spin behoort tot de familie van de dwergspinnen.  

Het mannetje heeft een mijtervormige structuur op het kopborststuk.

Deze spin kan worden gezien van maart tot en met juli.