Milde Braakrussula

Russula puellula

De Milde Braakrussula Russula puellula is een mycorrhiza-vormende zwam met een uitgesproken voorkeur voor Beuk Fagus sylvatica. De soort groeit op schrale plekken en dan vooral in onder meer duinbossen, bermen en padranden.

De soort is gevoelig voor vermesting.