Mimicry

Mimicry is het verschijnsel dat voor een predator bepaalde in werkelijkheid smakelijke en ongevaarlijke dieren lijken op voor hem giftige of onsmakelijke dieren. Zo lijken bepaalde zweefvliegen en vlinders sterk op wespen, hetgeen een positieve bijdrage levert aan hun overlevingskansen. Hoe sterker ze op hun model lijken, hoe groter de dans dat ze overleven en de kans hebben om genen door te geven aan hun nageslacht (survival of the fittest). Op deze wijze wordt bij elke generatie de imitatie geperfectioneerd.

Men onderscheidt Batesiaanse mimicry en Mülleriaanse mimicry.

Bij Batesiaanse mimicry bootst een niet-giftige/niet-onsmakelijke soort een wel giftige/onsmakelijke soort na. Bij deze vorm van mimicry is dus de aanwezigheid van een giftige soort, een gelijkende niet-giftige soort en een predator noodzakelijk. Het principe werkt alleen als de predator kan leren dat een prooi met een bepaald uiterlijk niet eetbaar is. Het voedselaanbod zal hier evenwel groot genoeg moeten zijn. Zoniet zal de predator, gedreven door honger, toch de nabootsende soorten grijpen en snel leren dat deze toch eetbaar zijn.  

Bij de Mülleriaanse mimicry zijn beide prooien oneetbaar. Verschillende oneetbare prooisoorten vertonen gelijkaardige uiterlijke kleuren of patronen die door predatoren universeel zijn gekend als waarschuwingskleuren. De gelijkenis tussen de soorten moet hier niet zo sprekend zijn als bij de Batesiaanse mimicry.