Mineervliegendoder

Crossocerus capitosus

De Mineervliegendoder Crossocerus capitosus is een vrijwel volledig zwarte wesp. Alleen de basis van de achterschenen heeft een witte ring. Het kopschild is in het midden smal verlengd.

Het is een zeldzame graafwesp die van begin mei tot eind augustus voorkomt in bosranden en kaalkapvlakten, ook in stedelijk gebied.

De wesp maakt een langwerpig nest met een twintigtal broedcellen in merghoudende takken van onder meer Framboos Rubus idaeus en Gewone Vlier Sambucus nigra en dood hout van onder meer Berk-soorten Betula species en Wilg-soorten Salix species.

De prooien zijn mineervliegen, maar ook dansmuggen, dansvliegen, langpootvliegen en langpootmuggen. Ook bladvlooien kunnen worden gevangen.  

Bij deze wesp treden de bronswesp Diomorus ormatus en enkele dambordvliegen (onder meer Macronychia species) op als parasiet.