Mineren

Het knagen van gangen (mijnen) doorheen plantenbladeren.