Mitigatie

Het opheffen of verminderen van de nadelige effecten, die (zijn) ontstaan door de aanleg en het gebruik van hoofdinfrastructuur, op de natuurwaarden van een gebied.