Modderkever

Hygrobia hermanni





De Modderkever Hygroba hermanni heeft een opvallende lange kop. De ogen puilen wat uit. De kever is geel tot lichtbruin gekleurd. De dekschilden dragen een zwarte vlek. De kever meet tot 13 mm en komt voor van augustus tot in mei van het volgende jaar.

Deze kever bewoont stilstaande wateren, die meestal een kleibodem hebben. Hij kan ook voorkomen in ondergelopen zandgroeven. Het is een snelle zwemmer. Hij voedt zich met wormen. Hij produceert bij verstoring een piepend geluid door de achterlijfspunt tegen de dwarsgroeven aan de onderzijde van de dekschilden te wrijven. Hij kan lucht vasthouden onder de dekschilden.

Het vrouwtje legt in het voorjaar eitjes op waterplanten. De larve is wittig gekleurd en draagt 3 lange staartdraden. Ze leeft op de bodem en voedt er zich met wormen en insectenlarven.