Modificatie

Modificatie is het verschijnsel dat eenzelfde genotype tot verschillende fenotypen kan leiden, afhankelijk van de milieu-omstandigheden.