Moeflon

Ovis orientalis

De Moeflon Ovis orientalis, ook Europese Moeflon genoemd, is een soort die in Vlaanderen vrijwel niet voorkomt.

Dit uitheemse hoefdier komt vooral in Wallonië in toenemende mate in de vrije natuur voor, na ontsnapping uit gevangenschap of uitzetting voor de jacht. Via Wallonië zou het dier ook in Vlaanderen kunnen terechtkomen, maar tot nu toe blijkt dit (nog) niet het geval te zijn.

Ook in Nederland komt dit dier slechts in een beperkt aantal gebieden voor.