Moerasandoorn

Stachys palustris

De Moerasandoorn Stachys palustris groeit in rivieroevers en moerassen tussen hoog riet en op drijftillen en in vochtige bossen op een zonnige tot licht beschaduwde standplaats met een natte tot vochtige, voedselrijke, humeuze, neutrale tot zwak zure bodem. De plant bloeit in juli en augustus met roze lipbloemen die in schijnkransen staan. De bloemen zijn lichter gekleurd dan deze van de Bosandoorn Stachys sylvatica.

De bladeren zijn lancetvormig en fijn gekarteld.

Deze soort wordt 40 tot 100 cm. De plant bezit een wortelstok met bleke knollen waarin reservevoedsel is opgeslagen.
Wanneer de plant op akkers voorkomt, dan wijst dit op een verdichting van de bodem.

Het is een belangrijke stuifmeelplant voor de Andoornbij Anthophora furcata.

De rupsen van de Andoornkokermot Coleophora lineolea leven op onder andere deze Andoorn-soort. De rupsen leven in een koker die gemaakt wordt van de bladeren en vreten van daaruit het blad op.