Moerasbeemdgras

Poa palustris

Het Moerasbeemdgras Poa palustris is een zeldzame plant die groeit op een vochtige, min of meer voedselrijke zand- of leemgrond. We vinden deze soort op open plaatsen aan waterkanten, in zeggemoerassen, grienden en hooilanden. De plant wordt snel door andere planten verdrongen. In Noord-Amerika is deze grassoort een belangrijk voedergewas.

Het Moerasbeemdgras bloeit van juni tot augustus met bruine of groene grasbloemen die in pluimen staan. De bladeren zijn lijnvormig.