Moerasgitje

Cheilosia fraterna

Het Moerasgitje Cheilosia fraterna is een zweefvlieg met een lengte tot 10 mm. Het is een breedgebouwde Cheilosia-soort met korte, geelbruine beharing op borststuk en achterlijf, oranje antennes en lichtkleurig behaarde ogen. De achterschenen zijn volledig oranje gekleurd, soms met een klein zwart vlekje, maar nooit met een zwarte ring.

Deze zweefvlieg vliegt in Vlaanderen en Nederland in 1 generatie van half april tot eind juni in moerassen en natte graslanden in de nabijheid van struwelen of bossen. Men vindt deze vlieg in laagveengebieden, langs vennetjes, in natte bossen of in beekgeleidende moerassen.

De vlieg bezoekt bloemen, vooral Boterbloem-soorten Ranunculus species.

De larven leven in stengels en wortels van distels (Kale Jonker, Wollige Distel, Speerdistel). Het vrouwtje legt één eitje per blad. De larve vreet zich na het uitkomen een weg via de middennerf van het blad naar de stengel en vervolgens ook naar de wortel van de voedselplant. Volgroeide larven verlaten de wortel en verpoppen in de bodem.