Moerasglimlijfje

Lejogaster tarsata

Het Moerasglimlijfje Lejogaster tarsata is een kleine zweefvlieg met een lengte van 5 tot 7 mm. Het mannetje heeft een bronzen tot roodachtig glanzend achterlijf. Het vrouwtje heeft een groen tot blauw glanzend achterlijf.

Deze zweefvlieg vliegt, waarschijnlijk in 2 generaties, van half april tot begin september in open, vochtige vegetaties in veengebieden, maar ook in drogere vegetaties zoals kalkgraslanden.

Deze zweefvlieg kruipt vaak diep in de bloemen van Gele Lis Iris pseudacorus. De eitjes worden afgezet aan de onderkant van bladeren die zich vlak boven modder bevinden. De larven leven onder meer in drijvende, rottende plantendelen van Lisdodde Typha species en in de modder tussen lage oeverplanten.

De larve verpopt tussen rottende vegetatie.