Moerashertshooi

Hypericum elodes

Het Moerashertshooi Hypericum elodes komt voor in vennen en sloten, bijvoorbeeld in de oude Maasarmen.

De plant is goed aangepast aan wisselende waterstanden en is erg gevoelig voor verzuring. Deze soort bloeit van juni tot september met gele bloemen die in bijschermen staan. De bladeren zijn eivormig.