Moeraskampoot

Zelotes lutetianus

De Moeraskampoot Zelotes lutetianus (synoniem Drassylus lutetianus) is een spin die voorkomt onder stenen in natte, voedselarme graslanden, moerassen en kustgebieden.