Moeraskartelblad

Pedicularis palustris

Het Moeraskartelblad Pedicularis palustris is een plant van matig voedselarme, kalkarme, zure laagveenmoerassen, trilveen, natte graslanden en duinvalleien.  

De plant wordt tot 60 cm hoog en bloeit van mei tot juli met roze-rode lipbloemen. De bloemen hebben een smalle bovenlip en een brede onderlip. De plant heeft slechts 1 enkele verticale roodachtige stengel. De vruchtjes zijn behaard.

In het eerste jaar slaat deze soort reservevoedsel op in de penwortel. In het tweede jaar bloeit ze.   

Het Moeraskartelblad is een halfparasiet die voedsel onttrekt aan naburige planten, vooral grassen. Het sap van de plant is dodelijk voor insecten. Vroeger werd een aftreksel van deze plant gebruikt tegen luizen bij vee. Na enkele jaren zijn de gastheerplanten zo verzwakt dat de groeiplaats voor het Moeraskartelblad niet meer voldoet en de plant op een bepaalde plaats verdwijnt en op een plaats verderop wel weer voorkomt.

De Kartelbladaardvlo Longitarsus holsaticus is een kever die behoort tot de aardvlooien. De kever komt voor op drassige grasvelden, vooral op Moeraskartelblad. Hij kan ook worden gezien op Beekpunge Veronica beccabunga en op Lange Ereprijs Veronica longifolia. De larven leven in de bodem aan de wortels van de planten.