Moerasknikspriet

Microdon myrmicae

De Moerasknikspriet Microdon myrmicae is een zweefvlieg met een lengte van 9 tot 12 mm. Deze soort heeft een rood schildje met een licht uitgeholde achterrand tussen de tandjes.

Het is een zeldzame soort die van begin mei tot begin juli kan worden gezien op vochtige, lemige tot kalkrijke plekken in heischrale graslanden, kleine veentjes en oevers van vennen.

De larven leven vooral in de nesten van de Moerassteekmier Myrmica scabrinodis, waar ze zich voeden met het mierenbroed tot aan hun verpopping. Volwassen exemplaren worden dan ook vaak in de nabijheid van de mierennesten aangetroffen.