Moeraskogelspin

Theridion instabile

De Moeraskogelspin Theridion instabile is een spin die voorkomt op lage plantengroei in moerasgebieden met grote Zegge-soorten Carex species.