Moeraskruiskruid

Senecio paludosus

Het Moeraskruiskruid Senecio paludosus komt voor tussen Riet Phragmites australis in moerassen en langs rivieren, beken en sloten, telkens op natte en voedselrijke plaatsen.

Deze plant bloeit van juni tot augustus met gele bloemen, die bestaan uit buisbloemen en lintbloemen. De bladeren zijn lancetvormig. De plant bezit een wortelstok.