Moeraslathyrus

Lathyrus palustris

De Moeraslathyrus Lathyrus palustris is een vlinderbloemige klimplant, die houdt van een onbemeste veenachtige veenbodem. De soort komt voor op plaatsen die af en toe overspoeld worden in laagveenplassengebieden. De plant gedijt best op een bodem met enigszins voedselrijk en kalkhoudend grondwater.

We vinden de plant nog het meest tussen riet op moerassige gras- en rietlanden, natte ruigten, duinvalleien en rivierbegeleidende wilgenstruwelen.

De plant bloeit van mei tot augustus met paarsblauwe trossen van vlinderbloemen. De bladeren zijn veervormig even samengesteld.

Het is één van de waardplanten van de Kleine Rietvink Simyra albovenosa, een vlinder.