Moerasmolspin

Robertus arundineti

De Moerasmolspin Robertus arundineti, ook Moerasbodemkogelspin genoemd, komt voor op doorgaans vochtige plekken.

De spin houdt van natte, schrale graslanden in de omgeving van een ruige vegetatie.