Moerasooievaarsbek

Geranium palustre

De Moerasooievaarsbek Geranium palustre is een soort van aanspoelingsgordels, natte ruigten en rivierbegeleidende wilgenstruwelen van voedselrijke milieus.