Moeraspyjamaspin

Hypsosinga heri

De Moeraspyjamaspin Hypsosinga heri , ook Gewone Moeraswielspin genoemd, is een spin die in de lage begroeiing van verruigde natte, schrale graslanden en laagveengebieden in de buurt van water voorkomt. De spin wordt vooral aangetroffen in trilveen en hoog opgaande oevers van veenplassen. De spin houdt van de aanwezigheid van zeggebulten en open oevers. 

Een volledige overstroming van het leefgebied blijkt nefast te zijn voor deze soort.