Moerasringboleet

Suillus flavidus

De Moerasringboleet Suillus flavidus is een mycorrhizavormende zwam bij dennen. Het is een karakteristieke soort voor dennenbossen op een natte, zure, voedselarme bodem. Hij groeit vaak tussen Veenmos-soorten Sphagnum species.

De soort is gevoelig voor verzuring, vermesting en verdroging.