Moerasrolklaver

Lotus pedunculatus

De Moerasrolklaver Lotus pedunculatus groeit op vochtige kalkarme en matig voedselrijke standplaatsen, zoals vochtige graslanden, wateroevers, hoogveenranden, natte duinvalleien en drassige kapvlakten. Het is een tamelijk algemene plant, die best gedijt op een zand- of leembodem. Het is een pioniersoort op natte, humusarme bodems van afgegraven terreinen. De bodem is niet te zuur en matig voedselrijk.

Deze plant wordt ook gekweekt als veevoeder. Bij bemesting en watervervuiling zal deze plant reeds snel verdwijnen. De plant bloeit van juni tot augustus met gele hoofdjes van vlinderbloemen.

De peulen zijn rolrond.

De plant bezit een wortelstok. De bladeren zijn samengesteld. Onderaan de bladeren zijn er duidelijk zichtbare zijnerven aanwezig.   

Het is één van de waardplanten van de vlinders Sint-Jansvlinder Zygaena filipendulae en Boswitje Leptidea sinapis.