Moerassikkelwants

Nabis limbatus

De Moerassikkelwants Nabis limbatus heeft een naar achteren gebogen zuigsnuit die uit 4 leden bestaat. De vleugels zijn meestal sterk verkort.

De soort meet tot 9 mm en komt van juni tot oktober voor op tamelijk vochtige grazige terreinen en langs wegen. Het is een algemene soort.

Deze wants voedt zich met rupsen.

De soort overwintert in het ei-stadium.