Moerasvaren

Thelypteris palustris

De Moerasvaren Thelypteris palustris is een wereldwijd verspreide varen.

Deze plant komt voor in moerassen,op drijftillen, verlandende kreken en op vochtige plaatsen. Soms groeit de plant op oude kademuren.

In Vlaanderen is de soort zeldzaam. In Nederland is de plant algemener.  

Het is een waardplant van de Varenspanner Petrophora chlorosata (nachtvlinder).