Moerasvergeet-mij-nietjenetwants

Dictyla convergens

De Moerasvergeet-mij-nietjenetwants Dictyla convergens is een netwants met een lengte van 2,75 tot 3,5 mm.

Men treft deze soort aan in moerassige gebieden op Moerasvergeet-mij-nietje Myosotis scorpioides.