Moerasviooltje

Viola palustris

Het Moerasviooltje Viola palustris  draagt in april en mei gesteelde en alleenstaande paarsachtige bloemen. Deze bloemen hebben donkerder gekleurde paarse aders die insecten naar het stuifmeel leiden.

Deze niet zo algemene plant komt voor op kalkarme, natte, matig voedselarme en min of meer beschaduwde grond in veenmosrietlanden, moerassen, langs greppels in nattige bossen op zandgrond, moerasbossen en vochtige graslanden.

De plant is één van de waardplanten van de Zilveren Maan Boloria selene, een uit Vlaanderen verdwenen en in Nederland zeldzame vlinder.