Moeraswalstro

Galium palustre

Het Moeraswalstro Galium palustre groeit vooral op natte plaatsen. We vinden deze plant langs waterkanten, beken en sloten en in rietlanden, lichte broekbossen, natte duinvalleien, drassige graslanden, natte zandgronden en vennen. De plant groeit op bijna alle grondsoorten, zowel in een zoet als een brak milieu. De bodem mag nooit uitdrogen en de vegetatie mag niet te dicht zijn.

Deze plant bloeit van mei tot september met witte bloemen die in bijschermen staan.  

De stengel is slank en teer. De bladkransen bestaan uit 4 tot 6 lancetvormige bladeren.