Moeraswespenorchis

Epipactis palustris

De Moeraswespenorchis Epipactis palustris bloeit van juni tot augustus met witte en/of gele en/of roze bloemen in aarvormige trossen. De bladeren zijn lancetvormig.

De plant komt soms in groot aantal (soms honderden exemplaren bijeen) voor door de vertakkende wortelstok. Deze zeldzame orchidee groeit in grazige vegetaties in vochtige duinpannen, vochtige bossen en (kalk)moerassen op zonnige plaatsen en op een matig voedselrijke en kalkrijke bodem. Soms komen er populaties van deze plant voor op natte, opgespoten terreinen in havengebieden. 

Naast wespen zijn ook bijen, hommels, vliegen, kevers en soms zelfs mieren betrokken bij de bestuiving van deze plant.