Moeraszegge

Carex acutiformis

De Moeraszegge Carex acutiformis is een plant die groeit in moerassen, natte loofbossen, drassige graslanden en langs oevers, meestal in ondiep water en in een voedselrijke omgeving. De plant kan ook op drogere plaatsen voorkomen. De bloei valt in mei en juni.

De mannelijke en vrouwelijke bloemen staan in aparte aartjes, respectievelijk bovenaan en onderaan. De stengel is driekantig. De plant bezit een wortelstok.

Deze soort is een belangrijke waardplant van de Zeggekorfslak Vertigo moulinsiana.