Moeraszoutgras

Triglochin palustris

Het Moeraszoutgras Triglochin palustris groeit langs sloten en in drassige weilanden, langs veedrinkpoelen en kreken en langs duinpaden. Het is een zouttolerante plant. We vinden de plant op onbeschaduwde, natte en grazige grond. De soort vertoont een voorkeur voor veengrond, maar groeit ook op klei, leem en zand.

De plant bloeit van mei tot september met groene bloemen die in aarvormige trossen staan. De bladeren zijn lijnvormig en bevinden zich vaak zelfs in het water. De vruchten blijven aan de dieren kleven.

Deze grassoort bezit een wortelstok.

De rupsen van de Zwartstipbladroller Gynnidomorpha vectisana leven op deze plant.