Moeraszuring

Rumex palustris

De Moeraszuring Rumex palustris groeit op een vochtige tot natte en stikstofrijke bodem aan waterkanten zoals langs kanalen en in rietkragen, soms op de natte delen van opgespoten vlakten.

De plant bloeit van juni tot september met groene bloemen die in pluimen staan. De bladeren zijn lancetvormig. Door de aanwezigheid van oxaalzuur wordt deze plant niet gegeten door vee.