Moeraszweefvlieg

Tropidia scita

De Moeraszweefvlieg Tropidia scita is een zweefvlieg met een lengte van 7 tot 11 mm. Deze soort vliegt van april tot september en is voorzien van een donker borststuk met zilveren voorhoeken. Op het achterlijf zijn er grote oranje vlekken. Deze zweefvlieg heeft verder zwarte, dikke achterdijen met aan de achteraan een driehoekig uitsteeksel.
Dit dier bewoont vochtige tot natte biotopen, vrijwel altijd in de omgeving van Riet Phragmites australis. In deze omgeving kan de soort in grote aantallen voorkomen.

Meestal vliegt deze vlieg laag en bezoekt ze bloemen.

De larven zijn waarschijnlijk filteraars die leven in rottende plantenresten langs de oever. Ze worden gevonden tussen de bladeren van Grote Lisdodde Typha latifolia en verpoppen vermoedelijk in de rietvegetatie.