Moesdistel

Cirsium oleraceum

De Moesdistel Cirsium oleraceum groeit op een vochtige, kalkhoudende en voedselrijke bodem in vochtige hooilanden, langs wateroevers en in lichte moerasbossen. Deze distel bloeit van juni tot september met bleekgele bloemhoofdjes die omhuld zijn door geelgroene schutbladeren. De bladeren zijn veervormig ingesneden. Deze plant bezit een wortelstok.

De Moesdistel wordt vaak bezocht door de Citroenvlinder Gonepteryx rhamni die door zijn kleur op de gele bloemen nauwelijks opvalt. Oorwormen en hommels verschuilen zich bij slecht weer in de bloemen.

Het is een goede bijendrachtplant.

Het is één van de waardplanten van de vlinders Bonte Beer Callimorpha dominula, Perzikkruiduil Melanchra persicariae en Gele Tijger Spilosoma lutea.

Het vrouwtje van het Moesdistelgitje Cheilosia chloris (zweefvlieg) legt eitjes op de onderkant van de bladeren van de Moesdistel, nabij de bladbasis. De larven hebben waarschijnlijk alleen deze distel als voedselplant.