Moesdistelgitje

Cheilosia chloris

Het Moesdistelgitje Cheilosia chloris is een vrij brede Cheilosia-soort met een bruine beharing. De ogen zijn behaard, het gezicht onbehaard. Het schildje heeft geen randborstels. Deze zweefvlieg meet 8 tot 11 mm.

De zweefvlieg komt van eind april tot begin juni voor in vochtige, open bossen en (voormalige) dotterhooilanden met Moesdistel Cirsium oleraceum. Deze soort vliegt in het vroege voorjaar en komt vaak voor op de Dotterbloem Caltha palustris.

De larve van deze soort leeft alleen in de Moesdistel. De verspreiding van dit gitje hangt dus samen met het voorkomen van de voedselplant. De eitjes worden op de onderkant van de bladeren nabij de bladbasis gelegd.