Monolectisch

Bezoekt slechts 1 welbepaalde plantensoort.

Het is een begrip dat gebruikt wordt bij de beschrijving van de ecologie van bestuivende vliegende insecten, bijvoorbeeld wilde bijen.