Mortaliteit

Mortaliteit is een term die staat voor het sterftegetal.

Het is een term uit de populatiedynamica die samen met nataliteit( geboorte) , emigratie en immigratie het aantal van de populatie bepaalt. Door sterfte en emigratie neemt het aantal van de populatie af en door nataliteit en immigratie neemt het aantal van de populatie toe. De sterfte kan vele oorzaken hebben zoals bijvoorbeeld predatie, ziekte en parasitisme.

Het aantal dieren van een populatie reguleert zich min of meer vanzelf.

Bij een te grote populatie zullen er voedsel- of ruimtetekorten optreden en het aantal zal afnemen. Een kleine populatie zal in aantal toenemen zolang er bijvoorbeeld voldoende voedsel aanwezig is.