Moshommel

Bombus muscorum

De Moshommel Bombus muscorum is een waarschijnlijk uit Vlaanderen verdwenen hommel met een lengte van 10 tot 15 mm.

De koningin heeft een diep-oranjebruine beharing die naar achteren en naar voren toe lichter is (maar nooit met zwarte haren vermengd). De zijkant van het borststuk is lichter gekleurd. Het achterlijf is egaal bruingeel behaard. Slechts op de achterlijfspunt is deze hommel zwart behaard.

De werkster en het mannetje zien eruit als de koningin maar hebben een langere beharing.

Deze hommel heeft een sterke voorkeur voor vochtige half open tot zeer open landschapstypen. Hij komt niet voor in het stedelijke gebied. Hij komt vooral voor langs zeedijken, op buitendijkse gronden en in natte heideterreinen.

Deze hommel is sterk afhankelijk van bloemrijke open landschappen.

Het is voor het behoud van deze soort belangrijk dat voormalige akkers worden omgezet in bloemrijke graslanden (met Klaver-soorten of andere vlinderbloemigen) en dat er een aangepast maaibeheer wordt toegepast. 

Belangrijke voedselplanten van deze hommel zijn Rode Klaver Trifolium pratense en Gewone Rolklaver Lotus corniculatus.

Ook andere planten (zoals Witte Dovenetel, Stinkende Ballote, Gewone Smeerwortel en Slangenkruid) kunnen een aanvulling zijn op het dieet. 

De hommel vliegt in één generatie van eind maart tot begin oktober. Het is een polylectische soort. De nesten worden bovengronds gemaakt uit grassen en mossen. Soms worden oude vogelnesten gebruikt.  

Het is waarschijnlijk een gastheer voor de Gewone Koekoekshommel Bombus campestris (broedparasiet).