Mosschorpioentje

Neobisium carcinoides

Het Mosschorpioentje Neobisium carcinoides  is een algemeen voorkomende pseudoschorpioen. Deze soort komt voor in de strooisellaag van bossen en houtwallen, maar kan ook in de strooisellaag van struweel in de buurt van binnenduinbossen worden aangetroffen. Deze soort maakt soms uitstapjes op boomstammen, onder meer op de stammen van Zomereik Quercus robur.

Deze soort meet ongeveer 2 mm.