Mostandklauw

Calathus cinctus

De Mostandklauw Calathus cinctus is een zeldzame loopkever van weinig bemeste, zandige cultuurterreinen met een spaarzame vegetatie. De soort leeft ook in duinen en droge, schrale graslanden. Het is een dimorfe soort met een gemiddelde lengte van 7,5 mm.

Deze kever wordt in de literatuur beschreven als een droogteminnende soort die voornamelijk leeft op droge, schrale graslanden met korstmossen.

In heidegebieden kiest de soort voor open, vegetatie-arme locaties of zandgroeven.