Moszakspin

Clubiona trivialis

De Moszakspin Clubiona trivialis komt voor in droge, schrale graslanden met pollen, op de bodem, vaak bij planten zoals Kruipwilg Salix repens en in heidevegetaties en dit meestal op drogere plekken.